ВПДЦ ПОДДРШКА 

Радикс поддружува ВПДЦ средини секојдневно, ширум светот. Дел од клучните услуги се:

 1. Планирање на капацитет и дизајн на ВПДЦ инфраструктура
 2. Апликацискa и серверска миграција до ВПДЦ
 3. Раководење на датацентар, хардвер и мрежи
 4. Раководење и одружување на OpenStack/VMWare/Hyper V платформи
 5. Распоредување, смена на проблеми и одржување на апликации
 6. Инсталации, пренос, додадотци и промени во ВПДЦ средини

 

Имаме голем тим на OpenStack, VMware и Hyper V инжињери како и пакети за поддршка на OpenStack, VMware и Hyper V ВПДЦ, глобално. Нашата 24/7 поддршка работи со нашите клиенти и нивните платформи. Нашите години искуство со работа на Cloud распоредување ни дава одлични можност за нашите клиенти:

– Пристап до најдобриот OpenStack, VMware and Hyper V инжињерски тим
– Сетирање на Cloud и апликациски средини за најдобра изведба
– Информации за планирање и одредување големина на средини за најдобра цена на Cloud платформи

ПОВРЗАНИ УСЛУГИ

 • Виртуелен Приватен Датацентар
 • ВПДЦ Поддршка

RADIX SOLUTIONS

 • Раководен ВПС
 • VPS Поддршка
 • Апликации Хостирани на Cloud
 • Виртуелен Приватен Датацентар
 • ВПДЦ Поддршка
 • Развивачи на Софтвер
 • Планирање на Cloud
 • Одржување на Cloud
 • Cloud Опоравок по Катастрофа
 • Помош и Техничка Поддршка
 • Поставување на Апликации
 • Мониторинг на Cloud
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Dynamics
 • Magento
 • JIRA Hosting
 • OwnCloud
 • Виртуелен Приватен Сервер
 • Microsoft Exchange