ЈАВЕН CLOUD

Виртуелниот Приватен Сервер (ВПС) на Радикс е нашето Public Cloud хостинг решение. Услугата дозволува да купите и користите ресурси од серверот преку нашиот лесен систем за обезбедување на серверски ресурси.

Нашите ВПС услуги се доставуваваат во 3 различни модели кои ви дозволуваат да изградите скроено Cloud решение по ваши спефицикации и ние ви овозможуваме комплетен систем за поддршка да се осигураме дека корисниците од било кое ниво на вештина можат да ги исползуваат предностите на Cloud.

Нашите 3 модели на доставување на јавен Cloud се: Виртуелен Приватен Сервер, Управуван ВПС, и Апликациски ВПС Услуги.

Виртуелен Приватен Сервер (ВПС)

Виртуелен сервер кој е посветен на вашите потреби. Ние ви даваме пристап на ниво на суперкорисник до операционен систем по ваш избор. По ова може да инсталирате било која апликација и да ви треба. Повеќе информации.

Управуван ВПС

Виртуелен сервер со точно поддршка колку што ви треба за да работите на него. Ако сакате да ги хостирате вашите сервери на Cloud, но немате можности да ги поддржувате, ние може да ви даде менаџментски услуги кои ќе ви овозможат вашите услуги да работат како што треба. Повеќе информации.

Апликации Хостирани на Cloud

Дали би сакале да имате апликација хостирана на Cloud и да ги заборавите сите технички делови. Ние може да ви дадеме пристап до секаква апликација за било која бизнис потреба. Комплетно спакувани во Софтвер Како Услуга модел, вие само ја користите апликацијата, додека ние се грижиме за останатото. Повеќе информации.

ПОВРЗАНИ УСЛУГИ

 • Раководен ВПС
 • VPS Поддршка
 • Апликации Хостирани на Cloud
 • Виртуелен Приватен Сервер

RADIX УСЛУГИ

 • Раководен ВПС
 • VPS Поддршка
 • Апликации Хостирани на Cloud
 • Виртуелен Приватен Датацентар
 • ВПДЦ Поддршка
 • Развивачи на Софтвер
 • Планирање на Cloud
 • Одржување на Cloud
 • Cloud Опоравок по Катастрофа
 • Помош и Техничка Поддршка
 • Поставување на Апликации
 • Мониторинг на Cloud
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Dynamics
 • Magento
 • JIRA Hosting
 • OwnCloud
 • Виртуелен Приватен Сервер
 • Microsoft Exchange