ПОСТАВУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИ

Во Радикс ние специјализираме во тоа да земеме било кој софтвер и апликации и истите да ги мигрираме на вирутелни сервери, на јавна или приватна инфраструктура. Многумина мислат дека преместување на апликација на Cloud е просто колку што е стартување на виртуелна машина и инсталирање на софтверот. Ова е само почетокот на целиот процес. Услугата како целост, исто така бара планирање на архитектурата, алатките, и системите за поддршка кои се потребни за да се осигурате дека ќе биде можно да ги поддржувате потребите и барањата на вашите клиенти. Скалирање, хоризонтално или вертикално не е нешто што може да се постигне само по себе. Скалирање се постигнува со внимателен мониторинг и автоматизација. Ова го правиме ние во Радикс за да го конвертираме вашиот софтвер во Cloud услуга.

Последниве 9 години ние имаме мигрирано илјадинци апликации кои што покриваат многу решениија од бизнис и конзумерски тип на услуги. Искористливостите на мигирањето на апликациите се многу. Поевитно и поприсобливо за вашите потреби. Во Radix го нудиме токму тоа, приспособлив модел на Cloud услуги, креирајќи модел што најмногу ќе одоговара на вашите потреби.

Пример за Бизнис Апликации

SharePoint и Jira се апликации за раководење со проекти и се многу интересни опции за мигрирање на Cloud. Tие ви овозможѕваат да правите средини и да скалирате ресурси во кореспонденција со бројот на корисници кои што се во вашиот проект. Го нудиме овој модел во приватен и јавен начин, како би можеле да фукнционираат на вашата инфраструктура, или на инфраструктура од надворешен провајдер.

Пример за Развивачи на Софтвер

Развивачите на софтвер денес се натпреваруваат против решенија на Cloud. Ние ви нудиме помош за конвертирање на вашата сегашна апликација во Cloud услуга за да може да ја доставите веднаш на барање на вашите клиенти. Со користање на глобалениот IT екосистем може да го поставиме вашето решение каде што им треба на вашите клиенти. Решенијата може да ги градиме во јавен и прватен модел. Нашето решение нуди највисоко ниво на флексибилност кое што ќе ви дозволи да нудите услуга на вашите клиенти во модел кој што најмногу ќе им одговара.

ПОВРЗАНИ УСЛУГИ

 • Развивачи на Софтвер
 • Планирање на Cloud
 • Одржување на Cloud
 • Cloud Опоравок по Катастрофа
 • Помош и Техничка Поддршка
 • Поставување на Апликации
 • Мониторинг на Cloud

RADIX SOLUTIONS

 • Раководен ВПС
 • VPS Поддршка
 • Апликации Хостирани на Cloud
 • Виртуелен Приватен Датацентар
 • ВПДЦ Поддршка
 • Развивачи на Софтвер
 • Планирање на Cloud
 • Одржување на Cloud
 • Cloud Опоравок по Катастрофа
 • Помош и Техничка Поддршка
 • Поставување на Апликации
 • Мониторинг на Cloud
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Dynamics
 • Magento
 • JIRA Hosting
 • OwnCloud
 • Виртуелен Приватен Сервер
 • Microsoft Exchange