ПРИВАТЕН CLOUD

Приватен Cloud не е нов концепт или решение. Многу години наназад професионалците во IT индустријта го дискутираат потенцијалот за собирање на заедничка сметaчака моќ и нудење на истaта како алатка за нивните клиенти. Со напредокот кој што е постигнат во виртуелизацијата на серверите денес е возможно да се имплемнитраат овие решенија. Покрај тоа, концептот на интерен и хибриден приватен Cloud добива се повеќе на значење бидејќи бизнисите се повеќе сакаат да ги искорситат можностите на традционалниот Cloud и да пренесат своите системи на Cloud на сличен начин.

Нашето приватно Cloud решение е целосно флексибилно решение базирано на технолгиите кои што ви се потребни. Нашиот персонал е целосно сертифициран за работа со OpenStack, VMWare, како и HyperV технологии за Cloud. Нашите години искуство со овие технолгоии даваат уникатен пристап на нашето ракување и обезбедување на вашите IT ресурси. Со нашиот тим ние можеме да ви овозможиме целсно имплементирање на N-Tier апликациска инфраструктура без да имате контакт со хардвер. Со користење на софтверски дефинирани датацентар техники може да склопувате и да распоредувате firewall заштита, балансери на товар, веб сервери, апликациски сервери, датабази, реонско мрежно складиште како и сите други видови на хардвер кои се потребни да работи приватен Cloud.

Ние ви го доставуваме нашето приватно Cloud решение во два различни модела. Првиот тип е да ги дадеме нашите услуги во вашата компанија како поддршка за конвертирање на вашиот хардвер во Cloud алатка. Ова е идеално за компании кои сe oбидуваат да ја подобрат агилноста на нивнита oрганизација на IT секторот. Денес, компаниите имаат можност да бираат многу опиции од каде користат IT ресурси. Честопати е полесно и побрзо да ги користат овие ресурси во јавен Cloud решенија отколку да користат сопствени IT ресурси. Нашите решенија и услуги овозможуваат IT организациите да се конкурентни на провајдерите на овие услуги. Ние може да го земеме вашиот хардвер и да го конвертираме во флексибилен систем кој ќе ви дава ресурси кога ви се потребни. Можеме да ги конвертираме вашите апликации во СКУ (софтвер како услуга) модел кој дозволува на вашите корисници да ги користат веднаш. Вашите корисници можат да ја добијат вашата реакитвност веднаш, како што се очекува во денешната состојба на IT индустиријата, додека вие одржувате безбедност и контрола на податоците на вашата компанија.

Второто решение кое го нудиме се нарекува Виртуелен Приватен Датацентар (ВПДЦ). Во овој модел ние ги доставуваме сите ресурси кои ви се потребни- од физички хардвер кој што е целосно приватен и користен само од ваша страна, преку апарати и поддршка за вашиот датацентар. Всушност, ние хостираме и менаџираме со физичкиот хардвер и платформските средства на вашиот Cloud. ВПДЦ е фантастична идеја ако барате решенија за освежување на хардвер, да се преместите во датацентар или да го подобрите вашиот бизнис со поглема eластичност на услуги, како и можноста да плаќате на месечно ниво за инфраструктурни средства. Исто така можеме да овозможиме поддршка не само за вашиот ВПДЦ, туку и за средствата со кои вашиот ВПДЦ располага.

ПОВРЗАНИ УСЛУГИ

 • Виртуелен Приватен Датацентар
 • ВПДЦ Поддршка

RADIX УСЛУГИ

 • Раководен ВПС
 • VPS Поддршка
 • Апликации Хостирани на Cloud
 • Виртуелен Приватен Датацентар
 • ВПДЦ Поддршка
 • Развивачи на Софтвер
 • Планирање на Cloud
 • Одржување на Cloud
 • Cloud Опоравок по Катастрофа
 • Помош и Техничка Поддршка
 • Поставување на Апликации
 • Мониторинг на Cloud
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Dynamics
 • Magento
 • JIRA Hosting
 • OwnCloud
 • Виртуелен Приватен Сервер
 • Microsoft Exchange