АПЛИКАЦИИ ХОСТИРАНИ НА CLOUD 

Aплкациите кои се хостирaни на Cloud се апликации кои ги нудиме во целосно хостиран модел на нашиот Cloud. Имаме развиено приватни и поделени содржини, за многу апликации кои се користат денес. Со користење на нашите апликациски услуги, можеме многу да го намалиме времето потребно за почнување на користење на апликацијата која што ќе ја изберете.

Нашите приватни, посветени апликации се изградени на шаблони кои што можат да бидат преместени во било која од нашите хостинг локации или во вашиот сопствен Cloud, и по тоа да бидат стартувани, скоро инстантно. Секоја апликација може да биде доставена во поинакви архитектури, и во модели на јавен или приватен Cloud што ви дава флексибилно решение за вашите апликации.

На следниве линкови имате повеќе информаци за тоа како нашите апликации се хостирани:

Microsoft Sharepoint
Microsoft Dynamics
Microsoft Exchange
Atlassian Jira
OwnCloud
Magento

Доколку имате сопствен софтвер и сакате да имате присуство на Cloud, контактирајте не за повеќе информации.

ПОВРЗАНИ УСЛУГИ

 • Раководен ВПС
 • VPS Поддршка
 • Апликации Хостирани на Cloud
 • Виртуелен Приватен Сервер

RADIX SOLUTIONS

 • Раководен ВПС
 • VPS Поддршка
 • Апликации Хостирани на Cloud
 • Виртуелен Приватен Датацентар
 • ВПДЦ Поддршка
 • Развивачи на Софтвер
 • Планирање на Cloud
 • Одржување на Cloud
 • Cloud Опоравок по Катастрофа
 • Помош и Техничка Поддршка
 • Поставување на Апликации
 • Мониторинг на Cloud
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Dynamics
 • Magento
 • JIRA Hosting
 • OwnCloud
 • Виртуелен Приватен Сервер
 • Microsoft Exchange